ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Data publikacji: 28.02.2023 09:52

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim realizuje “Program badań przesiewowych raka jelita grubego” zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Onkologicznej i serdecznie zaprasza na badanie profilaktycznej kolonoskopii finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 519 133 099 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie nie tylko spadku umieralności świadczeniobiorców dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej, ale także spadek zapadalności – czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego

Kryteria kwalifikacji
Osoby w wieku:
1) 50–65 lat;
2) 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryterium wyłączenia z programu

Kryteriami wyłączenia są:

  1. objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego;
  2. kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach

Zasady objęcia programem

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Akcję informacyjną o programie prowadzą świadczeniodawcy realizujący program.

Kwalifikację do programu przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety kwalifikacyjnej do programu, której wzór stanowi załącznik oraz która jest rejestrowana w systemie informatycznym udostępnionym przez Fundusz. Podpisany wydruk ankiety kwalifikacyjnej należy dołączyć do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

W ramach kwalifikacji pacjenta do programu, świadczeniodawca jest zobowiązany do:

– poinformowania pacjenta o celu badania i jego znaczeniu,

– poinformowania pacjenta o procesie przygotowania się do badania (instruktaż dot. diety i schematu

przyjmowania preparatu do oczyszczania jelit ),

– wydania pacjentowi preparatu oczyszczającego jelito oraz instrukcji jego zastosowania,

– poinformowania pacjenta o przebiegu badania, przeciwskazaniach do badania i możliwych skutkach

ubocznych.

Badanie w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) przysługuje każdemu

pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych.

Dostęp do badania w znieczuleniu ogólnym (sedacji) przysługuje pacjentom:

– po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

– po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

– świadczeniobiorcom, którzy zgłaszają u świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania

Przewiń do góry