ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Historia szpitala

Pierwszy szpital w Lidzbarku Warmińskim został założony w 1357 roku, sedem lat po tym jak Lidzbark Warmiński stał się stałą rezydencją Biskupów Warmińskich. Szpital przetrwał do roku 1414, kiedy to został zniszczony wraz z większą częścią miasta (spalenie Lidzbarka Warmińskiego przez wojska polskie oblegające zamek). W 1857 roku ówczesny biskup warmiński Ambroży Geritz (1845-1867) powołał szpital i sierociniec Fundacji św. Józefa. Prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzono w zamku w latach (1857-1859) przez architekta lidzbarskiego Jestera. Szpital rozwiązano w 1877 roku, natomiast sierociniec pozostał w jego murach o 1932 roku. Obecna placówka powstała w roku 1904 i od ponad 100 lat otacza opieką i oświatą zdrowotną mieszkańców regionu.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w swej strukturze posiada: Szpital Powiatowy, Przychodnię Rejonowa wraz z poradniami specjalistycznymi w Lidzbarku Warmińskim oraz Przychodnię Rejonową Specjalistyczną w Ornecie.
Filarem tej struktury jest Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Nadrzędnym celem działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim jest zapewnienie stałej opieki medycznej i edukacji zdrowotnej mieszkańcom regionu w oparciu o przygotowany merytorycznie personel z zachowaniem “orientacji na pacjenta”.
Kierownictwo kładzie szczególny nacisk na poszerzenie zakresu i poprawę jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii medycznych.Działania te, dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej są stałym wyzwaniem, natomiast dla Pacjentów – źródłem satysfakcji.

Inspirację do działań stanowi motto Misji pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim :

Pacjent przede wszystkim
– Szacunek dla Człowieka
– Jakość

Przewiń do góry