ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dofinansowanie z Budżetu Państwa i Państwowych Funduszy Celowych

Dofinansowanie systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów
wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM

Dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego

W ramach umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przyznano z Funduszu Medycznego środki
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM”

Całkowita wartość zadania: 620 879,22 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego: 600 000 zł

Wkład własny: 20 879,22 zł

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w ramach dofinansowania zakupił ambulans typu B wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wideolaryngoskopem, urządzeniem do bezpiecznego oczyszczania powietrza wbudowanym w pojazd lub umożliwiającym montaż w pojeździe, urządzeniem do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności
co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Zakup ambulansu pozwoli na utrzymanie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania ZRM, podniesienie poziomu i jakości udzielanych usług, a także poprawi warunki pracy członków zespołu ratowniczego.

Przewiń do góry