ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej

Data publikacji: 19.06.2023 10:58

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta.
Lekarze pierwszego kontaktu w poradni lekarza rodzinnego podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. 11 Listopada 15 mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Opieka koordynowana obejmuje pacjentów, którzy:

 • zdeklarowali chęć leczenia w poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. 11-go Listopada do lekarza:
  • Elżbieta Szyman specjalista pediatrii i specjalista medycyny rodzinnej;
  • Tomasz Malich specjalista chorób wewnętrznych;
  • Piotr J. Wojszwiłło specjalista chorób wewnętrznych;
 • leczą się na choroby przewlekle;
 • są w wieku powyżej 18 lat.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii – lekarz Urszula Łączkowska specjalista chorób wewnętrznych i  kardiologii;
 • pulmonologii – lekarz Grażyna Szydłowska specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.
Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w Twoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator magister pielęgniarstwa Agnieszka Góralewska.
Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.
Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 540 z późniejszymi zmianami)
 2. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ (ZARZĄDZENIE NR 124/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 wr…)
Przewiń do góry