ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem medycznym

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-4/ZP/24
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 08.04.2024 12:22 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/905759

Historia wersji:

Przewiń do góry