ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-142/ZP/23
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 03.11.2023 09:36 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/839747

Historia wersji:

Przewiń do góry