ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń metodą mikrokolumnową oraz odczynniki do CRP kompatybilnego z analizatorem EPOLL 20

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-38/ZP/24
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 28.03.2024 10:00 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/905707

Historia wersji:

Przewiń do góry