ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa Odczynników do równowagi kwasowo- zasadowej wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynniki do badań serologicznych wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń metodą mikrokolumnową

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-12/ZP/24
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 09.02.2024 10:11 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/885324

Historia wersji:

Przewiń do góry