ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-24/ZP/23
Termin składania ofert: 17.03.2023 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 17.03.2023 10:05:00
Ogłoszono dnia 06.03.2023 13:42 przez Ewelina Wojda

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/733886

Historia wersji:

Przewiń do góry