ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V-260-63/ZP/23
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 13.04.2023 09:05 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/752418

Historia wersji:

Przewiń do góry