ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-61/ZP/24
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 03.06.2024 10:58 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/931775

Historia wersji:

Przewiń do góry