ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Usługa żywienia pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-101/ZP/23
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Ogłoszono dnia 21.07.2023 11:22 przez Natalia Ficek

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/793840

Historia wersji:

Przewiń do góry