ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Szpital Przyjazny Kombatantom

Dokumenty uprawniające do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością:

  • Zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (tzw. legitymacja kombatancka),
  • Legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51;
  • Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przewiń do góry