ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta.
Lekarze pierwszego kontaktu w poradni lekarza rodzinnego podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. 11 Listopada 15 mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Opieka koordynowana obejmuje pacjentów, którzy:

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.
Twój lekarz pierwszego kontaktu:

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator magister pielęgniarstwa Agnieszka Góralewska.
Do zadań koordynatora należy m.in.:

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.
Między innymi:

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 540 z późniejszymi zmianami)
  2. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ (ZARZĄDZENIE NR 124/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 wr…)
Przewiń do góry