ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Postępowania unieważnione

Postępowania unieważnione
Nr referencyjny Nazwa postępowania Rodzaj Data składania ofert/
Data otwarcia ofert
Osoba publikująca
ZOZ.V.260-152/ZP/23 Dostawę do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych i suplementu diety w pozycji 72. Dostawy 20.12.2023 10:00:00 / 20.12.2023 10:10:00 Natalia Ficek
ZOZ.V.260-134/ZP/22 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Dostawy 16.01.2023 10:00:00 / 16.01.2023 10:30:00 Klaudia Kawiecka
ZOZ.V.260-133/ZP/22 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Dostawy 28.12.2022 10:00:00 / 28.12.2022 10:30:00 Klaudia Kawiecka
ZOZ.V-260-102/ZP/22 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Dostawy 23.09.2022 11:00:00 / 23.09.2022 11:30:00 Ewelina Wojda
ZOZ.V.260-77/ZP/22 Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w celu zwiększenia liczby łóżek COVID-19 Roboty budowlane 18.08.2022 11:00:00 / 18.08.2022 11:30:00 Klaudia Kawiecka
ZOZ.V.260-41/ZP/22 Dostawa wyposażenia oddziału rehabilitacji ogólnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Dostawy 21.04.2022 09:00:00 / 21.04.2022 09:30:00 Klaudia Kawiecka
ZOZ.V.260-23/ZP/21 Zakup ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Dostawy 21.05.2021 14:00:00 / 21.05.2021 14:30:00 Maria Mielniczek
ZOZ.V-260-68/2ZP/20 Zakup sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu koronawirusem SARS-Cov-2 Postępowanie realizowane jest w ramach RPO W i M, poddziałanie 9.1.1 – Rozwój specjalistycznych usług medycznych Dostawy 30.11.2020 10:30:00 / 30.11.2020 11:00:00 Maria Pociejewska
ZOZ.V-270-72/ZP/19 Usługa prania bielizny szpitalnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Usługi 13.01.2020 11:00:00 / 13.01.2020 11:10:00 Maria Mielniczek
Przewiń do góry