ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w celu zwiększenia liczby łóżek COVID-19

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Nr/znak sprawy: ZOZ.V.260-101/ZP/22
Termin składania ofert: 23.09.2022 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 23.09.2022 10:30:00
Ogłoszono dnia 31.08.2022 14:23 przez Klaudia Kawiecka

Dokumenty do pobrania:

Ogoszenie_o_zamowieniu-4.pdf (pdf, 125,03 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 125,03 KB
SWZ-4.docx (docx, 91,18 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 91,18 KB
Zacznik_nr_1_-_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.docx (docx, 35,28 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 35,28 KB
Za_nr_2_-_Dok.projektowa_specyfikacja_tech._wyk._i_odbioru_robot.pdf (pdf, 35,97 MB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 35,97 MB
Zacznik_nr_3_Projekt_umowy.docx (docx, 117,54 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 117,54 KB
Zacznik_nr_1_do_wzoru_umowy_-_przedmiary_robot.pdf (pdf, 275,59 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 275,59 KB
Zacznik_nr_5_-_Wykaz_robot.docx (docx, 24,21 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 24,21 KB
Zacznik_nr_6_-_Owiadczenie_art._117_ust._4._docx.docx (docx, 19,38 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 19,38 KB
Zacznik_nr_7_-_Zobowizanie_podmiotu_udostpniajcego_zasoby.docx (docx, 20,32 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 20,32 KB
Zacznik_nr_8_-_Oswiadczenie_Wykonawcy.docx (docx, 26,68 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 26,68 KB
Zacznik_nr_9_-_Owiadczenie_o_aktualnoci_dot._za._nr_8.docx (docx, 18,88 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 18,88 KB
Zacznik_nr_11_-_Owiadczenie_grupa_kapitaowa.doc (doc, 38,00 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 38,00 KB
Zacznik_nr_12_-_Link_do_postepowania_oraz_ID.docx (docx, 20,82 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 20,82 KB
Zacznik_nr_13_-_Formularz_Ofertowy.doc (doc, 50,50 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 50,50 KB
Zacznik_nr_14_-_Obowizek_informacyjny_dot._przetw._danych_os.doc (doc, 47,50 KB)
Data dodania: 31.08.2022 13:02 Wielkość pliku: 47,50 KB
Ogoszenie_o_zmianie_ogoszenia_z_dn._15.09.22.pdf (pdf, 37,95 KB)
Data dodania: 15.09.2022 10:13 Wielkość pliku: 37,95 KB
Ogoszenie_o_zamowieniu_po_zmianach_z_dn._15.09.22.pdf (pdf, 125,03 KB)
Data dodania: 15.09.2022 10:13 Wielkość pliku: 125,03 KB
SWZ_po_zmianach_z_dn._15.09.22.docx (docx, 91,28 KB)
Data dodania: 15.09.2022 10:13 Wielkość pliku: 91,28 KB
Zacznik_nr_13_-_Formularz_Ofertowy_po_zmianach_z_dn._15.09.22.doc (doc, 51,00 KB)
Data dodania: 15.09.2022 10:13 Wielkość pliku: 51,00 KB
Informacja_dla_Wykonawcow.docx (docx, 15,05 KB)
Data dodania: 15.09.2022 10:13 Wielkość pliku: 15,05 KB
Informacja_o_wizji_lokalnej.docx (docx, 15,23 KB)
Data dodania: 15.09.2022 11:39 Wielkość pliku: 15,23 KB
Informacja_o_kwocie_zamowienia-2.doc (doc, 52,50 KB)
Data dodania: 23.09.2022 08:04 Wielkość pliku: 52,50 KB
Informacja_z_otwarcia_ofert.doc (doc, 58,50 KB)
Data dodania: 23.09.2022 10:29 Wielkość pliku: 58,50 KB
Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu-2.docx (docx, 27,36 KB)
Data dodania: 03.10.2022 10:07 Wielkość pliku: 27,36 KB
Ogoszenie_o_wyniku_postpowania-2.pdf (pdf, 64,75 KB)
Data dodania: 24.10.2022 08:51 Wielkość pliku: 64,75 KB

Archiwum plików:

11438-zoz-v-260-101-zp-22.zip (zip, 65,19 MB)
Data dodania: 20.03.2023 08:44 Wielkość pliku: 65,19 MB

Historia wersji:

Przewiń do góry