ZOZ Lidzbark Warmiński

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Centrala
897672271
Sekretariat
897672561

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń Zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Data publikacji: 18.11.2020 14:18

Dokumenty do pobrania:

Ogoszenie_o_konkursie_ofert-3.doc (doc, 99,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 99,00 KB
Szczegoowe_warunki_konkursu-2.docx (docx, 39,44 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 39,44 KB
1_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddziale_Chorob_Wewntrznych.doc (doc, 137,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 137,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddziale_Chorob_Wewntrznych.doc (doc, 145,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 145,00 KB
2_Formularz_oferta-_wiardczenia_lekarskie_w_Oddziale_Chirurgii_Ogolnej.doc (doc, 137,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 137,00 KB
wzor_umowy-_wiardczenia_lekarskie_w_Oddziale_Chirurgii_Ogolnej.doc (doc, 144,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 144,00 KB
3_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddziale_Pediatrycznym.doc (doc, 137,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 137,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddziale_Pediatrycznym.doc (doc, 143,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 143,50 KB
4_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddziale_Ginekologicznym.doc (doc, 137,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 137,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddziale_Ginekologicznym.doc (doc, 108,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 108,50 KB
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 13:21:38 Wielkość pliku: 0,00 B
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_Nocnej_i_Switecznej_Opieki_Zdrowotnej.doc (doc, 128,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 13:52:24 Wielkość pliku: 128,00 KB
7_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_anastezjologiczne.doc (doc, 137,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 137,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_anastezjologiczne.doc (doc, 135,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 135,50 KB
8_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Szpitalnej_Izbie_Przyj.doc (doc, 137,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 137,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Szpitalnej_Izbie_Przyj.doc (doc, 138,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 138,50 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_pielegniarskie_w_komorakch_organizacyjnych_ZOZ.doc (doc, 128,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 128,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_pielgniarskie_NZOZ.doc (doc, 116,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 116,50 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_w_ramach_Zespou_Terapeutyczno_-_Onkologicznego.doc (doc, 99,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 99,50 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Chirurgii_Ogolnej_Orneta.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
13_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Endokrynologicznej.doc (doc, 109,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 109,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Endokrynologicznej.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
16_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Chorob_Zakanych.doc (doc, 109,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 109,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Chorob_Zakanych.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
17_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Kardiologicznej.doc (doc, 109,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 109,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Kardiologicznej.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
18_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Medycyny_Sportowej.doc (doc, 109,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 109,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Medycyny_Sportowej.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
19_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Neurologicznej.doc (doc, 109,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 109,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Neurologicznej.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
20_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Okulistycznej.doc (doc, 109,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 109,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Okulistycznej.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Otolaryngologicznej.doc (doc, 114,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 114,50 KB
23_Formularz_oferta-wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Urologicznej.doc (doc, 107,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 107,50 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Poradni_Urologicznej.doc (doc, 110,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 110,50 KB
24_Formularz_oferta-_wiadczenia_lekarskie_w_zakresie_Medycyny_Pracy.doc (doc, 53,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 53,50 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_zakresie_Medycyny_Pracy.doc (doc, 55,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 55,00 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Orodku_Rehabilitacji_Dziennej.doc (doc, 100,00 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 100,00 KB
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 0,00 B
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Pracowniach_Diagnostycznych.doc (doc, 103,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:03:06 Wielkość pliku: 103,50 KB
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 14:44:21 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 14:44:21 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-11-18 14:44:21 Wielkość pliku: 0,00 B
wzor_umowy-_wiadczenia_w_Oddziale_Terapii_Poradni_Uzalenienia.doc (doc, 103,50 KB)
Data dodania: 2020-11-18 14:50:16 Wielkość pliku: 103,50 KB
Informacja_dla_Przyjmujcych_zamowienie.doc (doc, 31,00 KB)
Data dodania: 2020-12-01 11:01:02 Wielkość pliku: 31,00 KB
pytania_i_odpowiedzi.doc (doc, 53,00 KB)
Data dodania: 2020-12-01 12:56:28 Wielkość pliku: 53,00 KB
Ogoszenie_o_konkursie_ofert_po_zm._z_01.12.20.doc (doc, 101,00 KB)
Data dodania: 2020-12-01 12:56:28 Wielkość pliku: 101,00 KB
Szczegoowe_warunki_konkursu_po_zm._z_01.12.20.docx (docx, 39,53 KB)
Data dodania: 2020-12-01 12:56:28 Wielkość pliku: 39,53 KB
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-12-01 12:56:28 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-12-01 13:10:49 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-12-01 13:19:02 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-12-01 13:23:34 Wielkość pliku: 0,00 B
(, 0,00 B)
Data dodania: 2020-12-01 13:30:26 Wielkość pliku: 0,00 B
29_Formularz_oferta-_wiadczenia_technika_RTG_i_IORpo_zm._z_01.12.20.doc (doc, 62,00 KB)
Data dodania: 2020-12-01 13:32:40 Wielkość pliku: 62,00 KB
Szczegoowe_warunki_konkursu_po_zm._z_03.12.20.docx (docx, 39,72 KB)
Data dodania: 2020-12-03 09:43:40 Wielkość pliku: 39,72 KB
wzor_umowy-_wiadczenia_lekarskie_w_Oddz._Ginekolog.po_zm._z_03.12.20r.doc (doc, 109,50 KB)
Data dodania: 2020-12-03 09:43:40 Wielkość pliku: 109,50 KB
Przeduenie_terminu_rozstrzygnicia_konkursu_-_Informacja_z_08.12.20.doc (doc, 33,00 KB)
Data dodania: 2020-12-08 11:54:13 Wielkość pliku: 33,00 KB
Ogoszenie_o_konkursie_ofert_po_zm._z_08.12.20.doc (doc, 101,00 KB)
Data dodania: 2020-12-08 11:54:13 Wielkość pliku: 101,00 KB
Przeduenie_terminu_rozstrzygnicia_konkursu_II_-_Informacja_z_17.12.20.doc (doc, 33,00 KB)
Data dodania: 2020-12-17 08:47:52 Wielkość pliku: 33,00 KB
Ogoszenie_o_konkursie_ofert_po_zm._z_17.12.20.doc (doc, 101,00 KB)
Data dodania: 2020-12-17 08:47:52 Wielkość pliku: 101,00 KB
Rozstrzygnicie_konkursu_ofert.docx_.docx (docx, 27,67 KB)
Data dodania: 2020-12-22 12:48:47 Wielkość pliku: 27,67 KB

Archiwum plików:

262-20-01-2023-12-31.zip (zip, 1,78 MB)
Data dodania: 2020-12-22 12:48:47 Wielkość pliku: 1,78 MB
Przewiń do góry